«علم عرفان» و «علم عشق» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ جناب مولانا

«علم عرفان» و «علم عشق» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ #najmekobrapub #درسگفتارهای_مثنوی_معنوی جناب مولانا در دیوان کبیر می‌فرماید: ز پس کوه معانی علم عشق برآمد چو علمدار برآمد برهاند ز زحیرم دانش پشت پرده که حجاب ظاهر است هر قطره‌اش دریایی است که علوم ظاهر با همه‌ی گستردگی آن در برابر آن به سان قطره‌ای ناچیز می‌نماید، چه، آن چه پشت پرده‌ی ظاهر است لایتناهی و بی‌کران است زیرا که از سر چشمه‌ی فیض ربوبی جاری است، به گونه‌ای که آن را «علم من عندالله» و «علم لدنی» می‌گویند، از آن گونه دانشی که خداوند به بندگان خاص خود عطا می‌فرماید و دیگران را نسبت به آن هیچ گونه بهره و نصیبی نیست. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #مولوی_شناس #مثنوی_پژوه #مولوی_شناسی #مثنوی_پژوهی #مولانا #مثنوی_معنوی_مولانا #دیوان_کبیر #عرفان_تصوف #عرفان_و_تصوف #عالم_معنا #کتاب_فروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی