بهترین باش من برای خودم خط‌های دارم

🌹 بهترین باش 🌹

من برای خودم خط هایی دارم

دور بعضی چیزها

زیر بعضی چیزها

و روی بعضی چیزها

گاهی خط قرمز

گاهی خط زرد

و گاهی خط سبز

دور بعضی آدمها را خط قرمز کشیده ام

آنها که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند.

حسودها،خودبین ها و مهمتر از همه آنها که همیشه به من دروغ گفتند.

زیر بعضی ها را خط زرد میکشم.

آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمیدانی.

مثل فصلها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان.

روی بعضی چیزها و آدمها را با برگهای سبز خطی میکشم، سبز سبز تا یادم بمانند و یادگار همیشگی ذهنم باشند.

آدمهایی ک شاید همه ی فرقشان و خاص بودنشان در نگاه و کلامشان باشد.

آدمهایی که ساده ی ساده فقط دوستشان دارم

این آدمها را باید قاب گرفت و از مژه ها آویخت تا جلوی چشمت باشند ،تا وجب به وجب نگاهت را شکرگزار بودنشان باشی.

#دوست #رفیق #دروغ #خیانت #رفاقت #اعتماد #حسادت_ممنوع #دروغ_ممنوع #انسانیت #انسانم_آرزوست #روانشناسی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک