درجه بندی کمای گلاسکو g c s : تغیر در وضعیت هوشیاری وضعیتی است

درجه بندی کمای گلاسکو G.C.S :

تغییر در وضعیت هوشیاری (LOC) وضعیتی است که در آن بیمار قادر به تشخیص موقعیت زمانی و مکانی نبوده و نمی توان از دستورات پیروی کند یا برای دستیابی به حالت هوشیاری به محرک­های مداوم پی­ در­پی نیاز دارد.

ضعف هوشیاری: هوشیاری از دو بخش تشکیل شده است،بیداری(خواب نبودن) و آگاهی(پاسخ دهی).

چون آگاه بودن بدون بیدار بودن امکان پذیر نیست، مهم ترین عامل تعیین کننده سطح یا میزان هوشیاری، مقدار تمایل برای بیداری است.

سطوح هوشیاری: هوشیار(بیدار و آگاه)/ خواب آلود (به آسانی بیدار و آگاه شدن)/ گیج(به سختی بیدار شدن، مختل بودن آگاهی)/کما(غیر قابل بیدار شدن و غیر آگاه)/حالت نباتی(بیدار اما غیر آگاه بودن). درجه بندی کمای گلاسکو P.G.C.S :

وضعیت چشم ها :

- خود به خود باز می شوند ( ۴ )

- با درخواست باز می شوند ( 3 )

- با تحریک باز می شوند ( 2 )

- هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهند ( ۱ )

پاسخ کلامی :

- آگاهی کامل به زمان , مکان و اشخاص ( 5 )

- گیج و منگ است ولی صحبت می کند ( 4 )

- از کلمات نا مناسب استفاده می کند ( 3 )

- از اصوات و سخنان غیر قابل درک استفاده می کند ( 2 )

- هیچگونه پاسخ کلامی ندارد ( 1 )

پاسخ حرکتی : - بیمار از دستورات اطاعت می کند ( 6 )

- بیمار محل درد را معین می کند ( 5 )

- بیمار محرک دردناک را از خود دور می کند ( 4 )

- فلکسیون غیر طبیعی اندام ها ( 3 )

- اکستانسیون غیر طبیعی اندام ها ( 2 )

- هیچ پاسخ حرکتی ندارد ( 1 ) #پزشک #پیراپزشکی #مامایی

#دانشجو #بیماری #بیمار

#دندانپزشکی #دارو #درمان

#پزشکی #پرستاری #اتاق_عمل

#علوم_آزمایشگاهی #داروسازی #دانشگاه_علوم_پزشکی #هوشبری

کتاب #GCS #CCU #ICU

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک