بادش بخیر شب نشینی های قدیمی بدون هیچ رسانه و شی

.

بادش بخیر شب نشینی های قدیمی بدون هیچ رسانه و گوشی 😍

#کرسی #خانه #خانه_پدری #شب_نشینی #شب_نشین #شب_نشینی_دور_آتش #یادگاری #یادایام #نوستالژی #والور #بخاری_نفتی #روستا #بخاری_زغالی #آذربایجان #اردبیل #اردبیللی #شهر_اردبیل #اردبیلی #پاییز #شب_های_پاییزی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک