در هر زند عشق لازم اما نه کافی شما

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

.

در هر زندگی عشق لازم است، اما نه کافی... .

نظر شما...؟؟؟

.

.

شادی همسفر زندگیتون. دکتر مهدی شریعتمداری .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

خود را به این پیج دعوت کنید""🌹🌹

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

.

#مشاوره_خانواده #مشاوره_کودک #مشاوره_ازدواج #بیش_فعال #مشاوره_زناشویی #استرس #سمینار #شاد_زیستن #لجبازی #افسردگی #کنترل_خشم #روانکاوی #خودارضايى #پرخاشگری #زنان_مردان_موفق #تعارض_زناشویی #زوج_درمانی #روابط_عاطفی #تست_شخصیت #طلاق #طلاق_عاطفی #مهارتهای_زندگی #کلینیک_مشاوره_روانشناسی #هنر_زن_بودن #مشاوره_تلفنی #مشاوره_حضوری #دکترمهدی_شریعتمداری #شریعتمداری #دکترشریعتمداری

#Shariatmadari

@Dr.shariatmadari

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک