تو میزان سنی که داری نیستی

..

تو میزان سنی که داری نیستی .

تو با #سایز لباسهات تعریف نمیشی تو میزان وزنی که داری نیستی یارنگ موهات .

تو اسمی که داری نیستی یا با #چال گونه هات معنا پیدا نمیکنی .

تو تمام #کتاب هایی هستی که میخونی و تمام #واژه هایی که صحبت میکنی .

تو صدای گرفته ی سر صبح هستی و #لبخند هایی که سعی کردی پنهان کنی .

تو شیرینی خنده هات هستی و هر قطره اشکی که گریستی .

تو #آواز هایی هستی که با صدای بلند میخونی وقتی که میدونی کاملا تنها هستی .

تو تمام مکان هایی هستی که در آن حضور داشتی و جایی که #خونه مینامیش .

تو چیزهایی هستی که بشون باور داری و آدم هایی که عاشقشونی .

تو عکس های تو اتاق خوابت هستی و #آینده ای که #رویا شو داری

.

تو زیباییه بی حدی در خودت داری اما به نظر میرسه فراموشش کردی از وقتی که تصمیم گرفتی با تمام چیز هایی که نیستی تعریف بشی... #رؤيا #لبخند #زندگي #عشق #زن #انسانيت #گريه #ايمان #استقلال #مهرباني #محبت #غم #شادي #موفقيت #زيبايي #سيرت #صورت #خدا #هدف #موفقيت

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک