دانشگاه میعاد برگزار کرد

دانشگاه میعاد برگزار کرد

سمینار با ارائه و سخنرانی محسن مام قادری، تئوریسین، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر، مؤلف کتاب معمای جهان

سمینار بینش جهان هستی با بهره گیری از علوم کاربردی

جهت شرکت اساتید محترم و دانشجویان عزیز

با علم نمی توان خدا را اثبات کرد!!

نسبیت خاص و عام اینشتین

هیچ رنگی وجود ندارد! دنیا تاریک است!

تکامل(فرگشت) داروین و قرآن

انرژی و ماده تاریک، فیزیک کوانتوم، انتهای آسمان!

برای دیدن ویدئوهای این سمینار و سایر سخنرانیها محسن مام قادری را در گوگل سرچ فرمایید

W W W. M O A M A Y E J A H A N. C O M

#نویسنده #کتاب #معمای_جهان #مؤلف #دین #داروین #دین_داروین #مهاباد #دانشگاه #سمینار #سخنرانی #علم #اثبات_وجود_خدا #نسبیت‌_خاص #نسبیت_عام #اینشتین #رنگ #تکامل #فرگشت #قرآن_و_تکامل #انرژی_تاریک #ماده_تاریک #فیزیک_کوانتوم #انتهای_آسمان #دانشگاه_میعاد #mohsen_mamghaderi #darwin #din_darwin #MohsenMamghaderi

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک