فیلم طوقی علی حاتمی ۱۳۴۹ بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروزوثوقی

#طوقی کارگردان: #علی_حاتمی #۱۳۴۹

#بهروز_وثوقی

#بهروز #وثوقی

#بهروزوثوقى

#بهروزوثوقی

#ناصرملک_مطیعی

#ناصر_خان_ملک_مطیعی

#بهمن_مفید

#بهمن_خان_مفید

#غلامرضا_سرکوب

#آفرین_عبیسی

#ابهت_سینما

#ابهت_ایران_زمین

#بهروزوثوقی_تاابدخواستنی

#بهروزوثوقی_باید_به_خانه_برگردد

#بهروز_وثوقی_اسطوره_سینمای_ایران

#بهروزوثوقی_ستاره_پرفروغ_سینما_ایران

#اسطوره #بی_تکرار #سینمای_قدیم #ایران

#بهروز_وثوقی_اسطوره_بی_تکرار #ماندگار

#بهروزوثوقی_اسطوره_بی_تکرار_سینمای_قدیم_ایران

#vossoughi_behrouz

#behrouzvossoughi

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک