نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم ? در این سراب ا چشمه‌ی حیات منم ? نگفتمت

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم؟

در این سراب فنا چشمه ی حیات منم؟

نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو

بیا که قدرت پرواز و پرّ و پات منم؟

نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند

که آتش و تبش و گرمی هوات منم؟

#مولانا #شمس #حضرت_مولانا #حضرت_شمس #شکر #شکرگزاری #قونیه #پرواز #عشق #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی #بازیگر #بازیگری #زندگی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک