۰ حدیث امیر المؤمنین امام علی علیه ال رأسُ السُّخفِ العُنفُ اوج

°

#حدیث

امیر المؤمنین #امام_علی علیه السلام فرمودند:

رأسُ السُّخفِ العُنفُ

اوج سبُک مغزی، #خشونت است.

غررالحكم حدیث 5240

___

#گناه

#گناهان

#چگونه_گناه_نکنیم

#ترک_گناه

#منتظر_که_گناه_نمیکند

#نجات_از_گناه

#گناه_نکنیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک