افرادی در اقتصاد جدید موفق شده_اند که میداند چنه برای خود تصمیم برند

افرادی در اقتصاد جدید موفق شده اند که میدانند چگونه برای خود تصمیم بگیرند و چگونه زمان خود را تنظیم و نیروی خود را اختصاص دهند.آنها میدانند چگونه تعیین هدف و وظایف را اولویت بندی کنند و تصمیم بگیرند کدام موضوع یا پروژه را هدف خود قرار دهند.

افرادی که میدانند چگونه ذهن خود را کنترل کنند،به خود انگیزه دهند و بر اساس انتخابهای آگاهانه تصمیم بگیرند در مقایسه با هم ردیف های خود پول بیشتری بدست می آورند، همچنین شادتر هستند و رضایت بیشتری از خانواده،شغل و زندگی خود دارند.

دانشمندان معتقدند خودانگیختگی و خودکنترلی به یک مهارت قابل آموزش شباهت دارد تا یک موضوع وراثتی.

برای آموختن این مهارت باید باور کنیم که بر اعمال و محیط اطرافمان احاطه داریم و مسئول اتفاقاتی هستیم که در اطراف ما رخ میدهد. ((چارلز دوهیک))

#ثروت #سرمایه #اقتصاد #موفقیت #هدف #انگیزش #خودکنترلی #شادی #جذب #جاذبه #قانون_جذب #بیل_گیتز #ثروتمندان

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک