پسر عزیزتر از جانم روز به دنیا اومدنت زیباترین روز زندم است

پسر عزیزتر از جانم روز به دنیا اومدنت زیباترین روز زندگیم است گاهی با خود فکر میکنم که شاید روزی... جایییی... برای گنجشکی دانه ای پاشیدم که پاداش خداوند به من خنده های زیبای توست فرشته کوچک من از خداوند هزاران بار ممنونم که شادی بودنت را به من بخشید پسرم عزیزم تولدت مبارک......😘💜❤️💙💛💚💓💋😍😙💝😎💕😊😉

پسرم مراقب باش اینجا زمین است،اینجا گاهی زمین خشک و سخت و گاهی نرم و نمناک است اما باید طوری زندگی کنی که همیشه ردپای بودنت برای جهان و جهانیان بماند،نگذار زمین و آسمان سرنوشت تورا تعیین کنند و باید این را بدانی که نه آمدنمان دست خودمان است نه رفتنمان!! اما آمدن و رفتن دو نقطه اند،اینکه چگونه بهم وصل میشوند، هنر آدم بودن آدم ماندن ماست........ERVIN😎😍😍😎

#خوشبختی #زندگی #تولد #انسان #انسانیت #نوزاد

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک