خدا هر بار زمین خوردم دستم رو گرفتی

#خدا

.

.

هر بار زمین خوردم دستم رو گرفتی و بلندم کردی

به هر بن‌بستی که رسیدم راه جلو پام گذاشتی

تمام لحظات سخت زندگیم کنارم بودی

روزی که دارم برای پیروزیم سخنرانی میکنم

فقط یه چیز به همه میگم

که فقط تو کنارم موندی .

.

کسی که هر لحظه کنارت بوده رو تگ کن

.

.

.

#ذهن_موفق_ثروتمند

.

.

.

.

#انگیزشی #انگیزه #عزت_نفس #اعتماد_به_نفس #خودسازی #موفق #موفقیت #خوشبختی #هدف #پول #عشق #انرژی #مثبت #امید #انگیزه #شانس #پیشرفت #تفکر #آرامش #ثروت #تلاش #زندگی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک