خوبان لر بختیاری عبدرضا کرمی (سیم خاردار ،مهدی ایرانشاهی(مهدی فیل)مصی بلا،ابوذر

خوبان لر بختیاری عبدرضا کرمی (سیم خاردار دورود) ،مهدی ایرانشاهی(مهدی فیل)مصی بلا،ابوذر بچو انگشته زنده باد لر بختیاری

#لر #لردگان #لری #لرستان_بزرگ #لرستان #لرستانیها #خرماباد #خرم_آباد #خرمآباد #بروجرد #همدان #ازنا #الیگودرز #ملایر #نهاوند #ایلام #نوراباد #نورآباد #الشتر #کوهدشت #درود #هرسین #نورآباد_ممسنی #بیرانوند #پهلوان #مشتی #شرارت #دعوا #قمه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک