چه مگر می‌شود تو باشی وبهار نباشد باران که بارد‌تر می‌شوم

چه حرفیست!

مگر می شود تو باشی

وبهار نباشد

باران که ببارد

تر می شوم از تو

و تازه شدن از تو

چقدر به دل من می آید

#دلنوشته #شعرنو #غزل #تنهایی

#تنهایی #دو_بیتی_ناب #متن_ادبی #باران

#دلتنگ #احسان #حسن #عبداللهی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک