خانم الهام پاوه نژاد و رشون کردیا کامکاری الهام پاوه نژاد کردیاکامکاری

خانم الهام پاوه نژاد و دخترشون کردیا کامکاری

#الهام_پاوه_نژاد #کردیاکامکاری #بازیگر #بازیگرزن #بازیگران #بازیگران_زن #بازیگران_ایرانی #بازیگران_زن_ایرانی #هنرمندان_معروف #سینما #تلویزیون #تئاتر #هنرپیشه #هنرپیشه_محبوب #هنرمندایرانی #هنرمندان_مشهور #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان_محبوب #عکس_بازیگران #شاه_لیر

@elhampavehnejad

#Honarmandanmarof

#عکاس

@saghibaligh

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک