بی تابانه در انتظار توام غریقی خاموش در کولاک زمستان فانوسهای

.

بی تابانه در انتظار توام

غریقی خاموش در کولاک زمستان

فانوسهای دور سوسو می زنند

بی آنکه مرا ببیند

آوازهای دور به گوش می رسند

بی آنکه مرا بشنوند

من نه غزالی زخم خورده ام

نه ماهی تنگی گم کرده راه

نهنگی توفان زادم

که ساحل بر من تنگ است

آنجا که تو خفته ای

شنزاری ست داغ

که قلب من است

#شمس_لنگرودی

#شاعرانه #شعرمعاصر

#شعرنو #شعرانه #شعرخوب #پاییز

#دکلمه #سخنان_ناب #سخن_بزرگان

#برش_کتاب #متن #شعرسپید #شعر #شعرکوتاه

#عکسنوشته #عکس_نوشته #شعرنوشته #دلنوشته

#شعروقصیده #شعرودکلمه

#shaerane

.

تنور دلتون گرم ❤

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک