وقتی ۴۰ ساله اهمیتی نمی‌دهی که دیگران در موردت چه فکر میکند

#پست_هجده_سالگی

در ۱۸ سالگی

نگران تفکر دیگران در مورد خودت هستی.

وقتی ۴۰ ساله میشوی،

اهمیتی نمی دهی که دیگران در موردت چه فکر میکنند...

و زمانی که ۶۰ ساله میشوی،

پی میبری که اصلا هیچکس در مورد تو فکر نمیکرده است...!

چه آسان هدر میدهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💢خـب ایـنـکـه مـنـم شـمـع ۱۸سـالـگـی رو فـووووت کـردم بـا آرزوی آرامـشِ هـمـیـشـگـی تـوی زنـدگـیـم.

و

💢خـدارو شـکـر مـیـکـنـم بـه خـاطـرِ داشـتـنِ بـابـایـی و مـامـانـیِ مـهـربـونـم.

و

💢بـازم خـداروشـکـر بـه خـاطـرِ داشـتـن دوسـتـای قـشـنـگـم کـه بـا اومـدنـشـون مـنـو خـوشـحـال کـردن

‌‌

پ.ن: بـریـم کـه بـگـیـریـم گـواهـیـنـامـه‌رو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

💢بتاریخ:8و9و10آبان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#هجده #هجده_سالگی #شمع #زرد #مشکی #بنفش #قرمز #تولد #تولدم_مبارک #آرامش #گواهینامه #رانندگی #کیک_تولد #بادکنک #تزیینات #مهمونی #دورهمی #هدیه #کادو #پفیلا #ناردون #لواشک #دوستام

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک