الهم عجل لولیک الفرج آغاز امامت مهدی فاطمه مبارک خدایا ظهور

🌹🌹🌹

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج

آغاز امامت مهدی فاطمه مبارک

🌹🌹🌹

خدایا ظهور امام زمان(عج) را برسان بحق مادرش زهرا و بحق علی بن موسی الرضا(ع)

الهی آمین

🌹🌹🌹

#امام_زمان #آغاز_امامت #جمکران #تبریک

#ظهور #امام #گل_نرگس #زیارت

حرم #امام_رضا #امام_حسین

#التماس_دعا

#بنی_فاطمه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک