نمای از فیلم گنج قارون لب خونی سلطان قلبها فردین جاودانه عزیزم

نمایی از فیلم گنج قارون لب خونی سلطان قلبها فردین جاودانه عزیزم با صدای زیبای ایرج خواجه امیری عزیز فردین و آرمان و ظهوری عزیزم روحتون شاد 😍😍😍 #سینمای #ایران #سینمای #فردین #قدیمیهاواسطوره_های #تکرار نشدنی #ایران #قدیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک