جمعی از خوبان لک ولر عزیز پهلوان امین کله ای بازر و

جمعی از خوبان لک ولر عزیز پهلوان امین کله ای بازگیر و بقیه عزیزا پایداریتون

پهلوان ارش مردانی زنده باشن

#لر #لردگان #لری #لرستان_بزرگ #لرستان #لرستانیها #خرماباد #خرم_آباد #خرمآباد #بروجرد #همدان #ازنا #الیگودرز #ملایر #نهاوند #ایلام #نوراباد #نورآباد #الشتر #کوهدشت #درود #هرسین #نورآباد_ممسنی #بیرانوند #پهلوانان #دعوا #قمه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک