استقبال مردم خوی از حسن روحانی با آهنگ سنی دیلر

استقبال مردم خوی از حسن روحانی با آهنگ سنی دییلر

و حضور چشمگیر دانش‌آموزان

#دانش_آموز #خوی #حسن_روحانی #روحانی #رییس_جمهور #سنی_دییلر #سنی_دیلر #ارومیه #تبریز #اردبیل #آرتاویل #ایران #آهنگ #گرانی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک