افراد به روش هاى متفاوتى ابراز عشق و محبت مى كنند و عشق و م

. افراد به روش هاى متفاوتى ابراز عشق و محبت مى كنند و عشق و محبت را احساس مى كنند؛ زبان عشق يك نفر لزوما زبان عشق فرد ديگر نيست. دكتر گرى چاپمن پنج زبان عشق را معرفى مى كند: وقت گذاشتن براى يكديگر، كلام تاييد آميز ، دريافت هدايا، خدمت كردن و تماس فيزيكى.... يكى از بى نظيرترين كتاب هايى كه در مورد نحوه ابراز عشق خوندم ❤️ #كتاب #كتابخونه #كتابدوستان #كتابات #معرفى_كتاب #كتاب_خوب #كتاب_خوب_بخوانيم #كتاب_تاثيرگذار #عشق #روزى_يك_صفحه_كتاب #گرى_چاپمن #سحر_مهرابى #٥_زبان_عشق

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :