از میان بازماندگان اتوبوس مرگ بابک فرزاد هماند مریم میرزاخانى

از ميان بازماندگان اتوبوس مرگ ،

بابك فرزاد همانند مريم ميرزاخانى در اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

#علوم_تحقیقات #علوم_و_تحقیقات #حادثه #تصادف #دانشجو #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #تسليت #دانشگاه_علوم_تحقیقات

#ويراوركشاپ #ويرايونيورسيتى #اتوبوس_دانشگاه #علوم_تحقیقات_تهران #علوم_تحقيقات_تسليت #اتوبوس_مرگ #تسليت_دانشجو #دانشجو_علوم_تحقیقات

#دانشگاه_آزاد_علوم_تحقیقات #دانشگاه_آزاد_علوم_تحقیقات_تهران

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک