ایستاده از چپ مرحوم مجتبی آسایشی،فرهاد تشاهی،محسن حیدری،عزت قاسمی،علیرضا تشاهی نشسته کورش

ایستاده از چپ مرحوم مجتبی آسایشی،فرهاد دولتشاهی،محسن حیدری،عزت قاسمی،علیرضا دولتشاهی.

نشسته کورش سبزواری

عکس سبزه میدان سال۱۳۸۲

#لر #لری #لرستان #لرستانی #لرستانیها #خرماباد #خرم_آباد #خرمآباد #همدان #شیراز #اندیمشک #یاسوج #چهارمحال #چهارمحال_بختیاری #اصفهان #خوزستان #بروجرد #نوراباد #نورآباد #ممسنی #درود #کوهدشت #قمه #دعوا #مشتی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک