امروز دو تا فنجون چای میریزم

💎

امروز دو تا فنجون چاي ميريزم

با دو تا شكلات شيرين

يكي واسه خودم، يكي واسه خدا...

تو امروز مهمون من باش

بهترين اتفاقات زندگيم اينجا رقم خورده...

هميشه ميشه بهت اعتماد كرد

من حرف بزنم و با لبخند بهم گوش بدي

ممنون كه انقدر فوق العاده اي...

ایمان سرورپور

#ايمان_سرورپور ‏ #iman_sarvarpour #برو_برس_بدرخش

#کوچینگ_فردی #تغییر_تحول_فردي

#موفقيت #كوچينگ #آرامش #خدا #اميد #هدف

#رويا #انگيزشي #برند_خودت_شو #مربی_انگیزشی #سخنران_انگیزشی #توسعه_فردی #رشد_فردی

#كوچينگ ‏ #coaching ‏ #lifecoaching

‏ #successcoaching ‏ #life_coaching

‏ #success_coaching #مسير_موفقيت

#تمام_جهان_در_من_است

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک