رئیسی به اعدام زندانیان قبلا محاکمه‌شده در سال۶۷ افتخار اما نمی‌ید

.

#رئیسی به اعدام زندانیان قبلا محاکمه‌شده در سال۶۷ افتخار می‌کند، اما نمی‌گوید پس چرا رهبر انقلاب ادامه کار را به مجمع تشخیص ارجاع داد و با رای آقایان خامنه‌ای، رفسنجانی، اردبیلی، احمدخمینی و میرحسین #اعدام‌ها متوقف شد؟ بجای افتخار به محاکمات مفتضح ۶۷ از ملت ایران #پوزش بخواهید.

#توییت

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک