تلاوت قرآن (سوره با صدای زیبای کاک پیشوا قادر الکردی امام

تلاوت قرآن (سوره مدثر) با صدای زیبای کاک پیشوا قادر الکردی امام مسجد ماموسا ملا عبدالکریم مدرس در سلیمانیه حفظه الله تعالی

#قرآن #قران_كريم #اهلسنت

#اهل_سنت_کردستان #قورئان

#اهل_سنت_و_جماعت #اسلام

@peshawakurdi

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک