نوای دلنشین ساز استاد محمدرضا لطفی استاد محمدرضا لطفی موسیقی

.

.

نوای دلنشین ساز استاد محمدرضا لطفی🌹❤ .

#استاد_محمدرضا_لطفی

#موسیقی_ما #موسیقی_ایرانی #موسیقی_سنتی #موسیقی

#تار #سه تار #قانون #تک_نوازی #تکنوازی

#بداهه_نوازی #ساز_ایرانی #سازسازی

#نوازندگی #سنتور #کمانچه #نی #تمبک

#قیچک #عود #بربط #ویولن #پیانو #تنبور #دوتار #سازگری #سازسازی #اواز_ایرانی

#تصنیف #رباب

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک