تاهمیشه بیادآراد مبارزویژه به قول رسیدن دادم

#تاهمیشه_بیادآراد💔 #مبارزویژه👤 •=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•= به آرزوهایم، قول رسیدن دادم... کسانی رو که تردید دارن به هدفها و آرزوهاشون زیر پست تگشون کن 👏🏽👏🏽👏🏽🏅🏆🙏🏽اوس •=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•= #ورزش #هدف #قهرمانی #مسابقه #کاراته #کیکبوکسینگ #تکواندو #بوکس #جودو #کشتی #ساندا #سانشو #جوجیتسو #ام_ام_ای #قهرمان_آسیا #قهرمان_جهان #قهرمان_ملی
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک