مرا یارا چنین بی‌یار مگذار ز من مرا مگذار مگذار به زنهارت درآمد

. مرا یارا چنین بی‌یار مگذار ز من مگذر، مرا مگذار مگذار به زنهارت درآمد جان چاکر مرا در هجر بی‌ زنهار مگذار طبیبی، بَلکِ تو عیسی وقتی مرو ما را چنین بیمار مگذار مرا گفتی که ما را یار غاری چنین تنها مرا در غار مگذار تو را اندک نماید هجر یک شب ز من پرس اندک و بسیار مگذار مینداز آتش اندک به سینه که نبود آتش اندک خوار مگذار دمم بگسست لیکن بار دیگر ز من بشنو مرا این بار مگذار #مولانا . . . . . #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصر #شعر_سنتی #شعر_معاصر #شعرنو #شعر_سپید #هنر #موسیقی #عرفان #عشق #عارفانه #عاشقانه #بی_یار
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک