حدیث روز امام رضا علیه السلام - پس از آن که نام مردی را برد

#حدیث_روز

#امام_رضا_عليه_السلام - پس از آن كه نام مردى را برد و گفت: او رياست طلب است ـ فرمود: اگر دو گرگ درنده به گله ای بی چوپان حمله كنند خسارتى كه مى زنند كمتر است از خسارتى كه جاه طلبى به دين مسلمان وارد مى كند.

.

ميزان الحكمه جلد4 صفحه 309

.

.

.

.

.

.

.

.

.

#حدیث_گراف #حدیث_تصویری #حدیث #اینستاگرام_حدیث_گراف #اینستاگرام_حدیث_گراف #اینستا_حدیث_گراف #اینستاگرام_حدیث_گراف

#حدیث_روز #احادیث

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک