در ۵۴۹ ق م حدود ۳۵ سال پس‌از آن‌که کورش هخامنشی

.

در ۵۴۹ ق .م حدود ۳۵ سال پس‌از آن‌که کورش هخامنشی همدان را گشود، به لیدی حمله کرد. دو سپاه در محل مرتفعی به نام پتریوم درگیر نبردی طولانی شدند. کرزوس پادشاه لیدی به تصور اینکه فرارسیدن زمستان جنگ را ناممکن می‎سازد به سارد برگشت. اما کوروش با امتداد دادن خطوط تدارکاتی خود و اتصال فلات ایران به غرب و سارد ،جنگ را ادامه‌داد. در سال ۵۴۸ ق .م در جلگه هرموس نیروهای کرزوس و کورش در مقابل هم قرار گرفتند . کرزوس سواره نظام خود را به حرکت درآورد و در مقابل کورش سواره نظامی از شتر را که از قبل سازمان داده بود به میدان آورد. در میدان نبرد، اسب ها از بوی شتران به وحشت افتادند و از مقابله بازایستادند. . لیدی‌ها ناگزیر با پیاده نظام به جنگ ادامه‎دادند و شکست‌خوردند. در ۵۴۶ ق .م سپاه ایران به سارد رسید و با وجود قلعه و حصارهای مستحکم، عده ای از سپاهیان کورش وارد قلعه شدند و درهای قلعه را بازکردند و بدین ترتیب سارد سقوط کرد.

.

.

#ایران_باستان #زرتشت #تخت_جمشید #تاریخ #اهورامزدا #هخامنش #فروهر #کوروش #پاسارگاد #ساسانیان #عصرباستان #آریایی #مسیح #پارسیان #یهود #7آبان #هفت_آبان #کوروش_بزرگ #۷آبان #زرتشت #اوستا

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک