تصویر رویا / ترانه سرا : روزبه بمانی

تصویر رویا / ترانه سرا : روزبه بمانی

/آهنگساز : مهدی یراحی / تنظیم : بهروز صفاریان

کانال تلگرام مصلوب را جوین کنید

masloubb

تصویر رویا

شب از مهتاب سر میره تمام ماه تو ابه

شبیه عکس یک رویاست تو خوابیدی جهان خوابه

زمین دور تو میگرده زمان دست تو افتاد

تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده

تو خواب انگار طرحی است

گل مهتاب لبخندی شب از جای شروع میشه

که تو چشماتو میبندی

تورا اغوش میگیرم تنم سریز رویا شه

جهان قد یه لالایه توی اغوش من جاشه

تورا اغوش میگیرم هوا تاریک تر میشه

خدا از دست های تو به من نزدیکتر میشه

زمین دور تو میگرده زمان دست تو افتاد

تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده

تمامه خونه پر میشه از این تصویر رویایی

تماشا کن تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی

#داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند

#داریوش_است_که_بر_تارو_جان_مینوازد

#داریوش_صدای_همیشه_ماندگار

#داریوش_صدای_جاری_زمانه_ما

#داریوش_سلطان_است_و_بس

#داریوش_اقبالی_سلطان

#داریوش_شرف_موسیقی_ایران

#داریوش_است_که_بر_تار_جان_مینوازد

#جان_جانان

#داریوش_سلطان_عشق_و_خوبیها

#داریوش_عشق_است_و_بس

#همیشه_داریوش

#dariush #dariusheghbali #dariush_eghbali #داریوش #اسطوره #جاودانه_بى_تکرار #داریوشی #داریوش_همیشه_داریوش #سلطان

#deghbali #داریوش_اقبالی #داریوش_جاودانه_بی_تکرار #داریوشیها #و_عشق_داریوش_است_و_بس

#من_دل_داریوش #داریوش_صدای_جاری_زمانه_ماست #داریوش_جان_جانان_من_است #تصویر_رویا

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک