یامام رضا جان پنجره فولاد رضا برات کربلا میده هرکی که کربلا میره

#یاامام_رضا_جان

پنجره فولاد رضا برات کربلا میده

هرکی که کربلا میره از حرم رضا(ع)میره

#کربلاء

#کربلا

#بین_الحرمین

#امام_رضا_ع

#حرم_امام_رضا

#امام_رضا

#مشهد

#تهران

#حرم

@seyedmehditahvildar

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک