مولانا چرا به شعر توجه کرده؟ چرا شعر گفته است؟    مولانا خودمولانا چرا به شعر توجه کرده؟ چرا شعر گفته است؟    مولانا خودمولانا چرا به شعر توجه کرده؟ چرا شعر گفته است؟    مولانا خودمولانا چرا به شعر توجه کرده؟ چرا شعر گفته است؟    مولانا خود

مولانا چرا به شعر توجه کرده؟ چرا شعر گفته است؟ مولانا خود

مولانا چرا به شعر توجه کرده؟ چرا شعر گفته است؟ #najmekobrapub #معرفی_کتاب #مولانا_و_شعر مولانا خود شوقی به گفتن شعر نداشته و از این کار کراهت داشته است ولی لاجرم و به ناچار به خاطر مخاطبان و مستمعانی که داشته و مدام در محضر او آمد و شد می‌کرده‌ و میل به شعر و نظم داشته‌اند مجبور می‌شده که شعر هم بگوید. او شعر می‌گوید به این خاطر که مردم از طریق شعر بهتر می‌فهمند و او این را راهی برای بیان بهتر مطلب و القاء معانیِ دینی و عرفانی خود قرار داده است و قهراً اگر او از این طریق نمی‌توانست حرف‌های خود را بزند هرگز به وادی شعر و شاعری وارد نمی‌شد و از خود شاید بيتى و شعرى هم باقى نمی‌گذاشت. #شعر_مولانا #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #مولوی_شناس #مولوی_پژوهی #مثنوی_معنوی_مولانا #دیوان_کبیر #شعر_و_شاعری #عرفان_اسلامی #ادبیات_عرفانی #کتاب_عرفانی #مطالعه_کنیم #فروش_آنلاین #کتاب_فروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی