ارغوان اين چه راز ي است كه هر بار بهار با عزاي دل ما مي آيد

ارغوان اين چه راز ي است كه هر بار بهار با عزاي دل ما مي آيد ؟ كه زمين هر سال از خون پرستوها رنگين است وين چنين بر جگر سوختگان داغ بر داغ مي افزايد ؟ ارغوان پنجه خونين زمين دامن صبح بگير وز سواران خرامنده خورشيد بپرس كي بر اين درد غم مي گذرند ؟ ارغوان خوشه خون بامدادان كه كبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله مي آغازند جان گل رنگ مرا بر سر دست بگير به تماشاگه پرواز ببر آه بشتاب كه هم پروازان نگران غم هم پروازند ارغوان بيرق گلگون بهار تو برافراشته باش شعر خونبار مني ياد رنگين رفيقانم را بر زبان داشته باش تو بخوان نغمه ناخوانده من ارغوان شاخه همخون جدا مانده من #هوشنگ_ابتهاج  . . . دوستای گلم همه ی کارهای گالری آب و رنگ رو با هر تغییر در سایز و رنگ میتونید سفارش بدید، ضمنا خودتونم اگر طرحی دارید قابل اجراست 🎨🖼️ . ❌❌کپی ممنوع ❌ ❌. #decorative_plate #decoration #painting_pottery #بشقاب_دیوارکوب #بشقاب_دیوار_کوب #دیوارکوب #بشقاب_دیواری #هنر_ایرانی #هنر_مدرن #سفالگری #سفال #هنرمند_ایرانی #نقاشی_فانتزی #نقاشی_رئالیسم #نقاشی_آبرنگ #آبرنگ #گلدان #گلدان_سفالی

برو به منبع اصلی