تکنولوژیشو دیدین ؟ نظرتون چیه راجع به این خفن ؟ @funandt

تکنولوژیشو دیدین ؟ نظرتون چیه راجع به این #ماشین خفن ؟ #ماشین_نظامی #خودروی_لوکس #خودروی_نظامی @fun.and.technology

برو به منبع اصلی