: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه

: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه

: کیا عاشق ترشی انبه ان؟؟؟ اونم وقتی که مال جزیره هرمز باشه😋 همه میدونیم که ترشی انبه خیلی کمیابه ولی رستوران خنجی زاده از جنوب ارسال به سرتاسر کشور داره😍😋 برای اطلاعات بیشتر بهشون دایرکت بدید👇👇👇 . . 📍جزیره ی هرمز،خ 12فروردین . ‏ ‏. . #ترشیانبه #ترشیجات_خانگی #ترشی #ترشی_مخلوط #جنوب ﮼

برو به منبع اصلی