باد پاییزی که هوهو می کني مست میپیچی به دالانهای پل فتنه اي

باد پاییزی که هوهو می کني مست میپیچی به دالانهای پل فتنه اي بر پا ز هر سو می کني شرم بادت که به مرگش این چنین خو می کنی #خونه_ما #خونه #آشپزخونه #دکور_پاییزی #چیدمان_منزل #دکوراسیون #ایده #ایکیا #homedecor #home #ikea #kitchendesign

برو به منبع اصلی