ورم پستان ورم پستان یک مشکل رایج در گله های گاو شیری است که

. ورم پستان ورم پستان یک مشکل رایج در گله های گاو شیری است که باعث افزایش هزینه های تولید شیر می شود و همچنین تاثیر منفی بر ترکیب شیر و ارزش کیفی آن دارد. شیر گاوهای با پستان سالم حاوی کمتر از 200 هزار سلول سوماتیک در هر میلی لیتر است. شرایط کاهش دهنده مقاومت و حساسیت پستان گاو به التهاب می تواند ناشی از استفاده طولانی مدت از آنتی بیوتیک، افزایش شیوع بیماری قارچی پستان به دلیل کمبود ویتامین-مواد معدنی، کمبود آنتی اکسیدان، جیره نامناسب، شرایط نامناسب محیطی و حتی تغییرات آب و هوایی شود. همبستگی ژنتیکی بین وروم پستان بالینی و میزان تولید شیر نامطلوب است. همبستگی ژنتیکی تخمینی بین ورم پستان بالینی و تعداد سلول های سوماتیک شیر از 0.3 تا 0.8 (با میانگین 0.6) متغیر بوده است. در بیشتر موارد گاوهایی که مبتلا به ورم پستان تحت بالینی بودند میزان شیر آنها 10 تا 15 درصد کاهش یافت. همچنین نشان داده شده است که تولید شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی پس از بهبود گاو به میزان پیش از درگیری با بیماری افزایش پیدا نکرد. . . . #باریج_وت #باریج_اسانس #دامداری_صنعتی #دامپروری #دامپزشکی #دام_و_طیور #دامداری #دامپزشک

برو به منبع اصلی