زمینه فعالیت: 1_ مشاوره، طراحی و اجرای نماسازی ساختمان ها ب

. زمینه فعالیت: 1_ مشاوره، طراحی و اجرای نماسازی ساختمان ها با شیشه و ترکیبی از شیشه و دیگر مصالح 2_تولید شیشه های دو جداره (صاف و خم) 3_ تولید شیشه های لمینیت (صاف و خم) 4_ تولید شیشه های سکوریت (صاف و خم) 5_ تولید درب و پنجره U.P.V.C 6_ اجرای نماسازی ساختمان ها با ورق های کامپوزیت آلومینیوم . . . Range of activities of the company: 1_consulting, designing and execute of making facades of buildings by use of glass also combination of glass and other materials. 2_manufacture of insulating (double glazing) glasses (flat / curved) 3_production of laminated glasses (flat / curved) 4_manufacture of tempered glasses (flat / curved) 5_production of U.P.V.C doors and windows. 6_ Execution of building facades whit aluminum composite sheets https://www.ajdariglass.com #اژدری #نوین #سازه #تجربه #معماري_مدرن #معمار #مهندسی #مهندس #مهندسی_معماری #شیشه #کرتین_وال #کرتینوال #کامپوزیت #اسپایدر #اسپایدر_شیشه #برج #ساختمان #ساختمان_سازی #نما #نماساختمان #پروژه #پنجره #پنجره_upvc #پنجره_دوجداره #آلومینیوم #الومینیوم #ویترین_مدرن #ویترین #ویترینمغازه #ویترین_مغازه

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :