سلام ●اِوزمان در اصطلاح به فضای ایجاد شده در الگو گفته میشه

... سلام. ●اِوزمان در اصطلاح به فضای ایجاد شده در الگو گفته میشه. ●حالا زمانی که این فضا ایجاد میشه پس باید متناسب با قسمت مشخص شده الگو باشه. ●خط قرمز کشیده شده در قسمت پهلو اِوزمان ما هستش که کشیدیم. ●حال این خط باید با خطی که در شکل مشخص شده برابر لاشن یعنی مثلا هر دوتاشون 32 باشن....پس با متر انداره خط ها رو میگیریم و روی خط اِوزمان هر مقدار که اضافی بود رو از اون کم میکنیم و در نهایت قسمت اضافی بریده میشه. ●در نهایت الگوی ما برای برش روی پارچه آماده میشه. . . #خیاطی_با_ترنج #خیاطی_از_صفر_تا_صد #خیاطی_هنری_زیبا #خیاطی_بانوان #خیاطی_مولر #خیاطی_آسان #خیاطی_مجازی #خیاطی_ساده #خیاطی_در_منزل #انواع_متد_های_روز #انواع_متدهای_خیاطی #متد_مولر #انواع_الیاف #انواع_پارچه #انواع_دامن #دامن_تنگ #دامن_ساده #کنترل_دامن #زیپ #دوخت_زیپ #دوخت_کمر #دوخت_ساسون #درز_پهلو #دوخت_پنس #اوزمان_طبیعی #دوخت_چاک_دامن #دامن_فون #اکسپلور

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :