خانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبکخانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبکخانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبکخانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبکخانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبکخانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبکخانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبک

خانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبک

خانه‌‌ی اسکیمویی این مجتمع مسکونی خاص و متفاوت در تهرانه سبک معماری مدرنی که داره منحصر به فردش کرده و شباهت‌هایی به خونه‌ی اسکیمو‌ها داره البته این سبک معماری مورد علاقه‌ی همه نیست! شما این خونه‌ها رو ترجیح میدید یا خونه‌های قدیمی با حوض‌های فیروزه‌ایشون؟!

برو به منبع اصلی