آرزوی من، قدرتمندی زنان بر خویشتنِ خویش است؛ نه بر مردان‍♀️

آرزوی من، قدرتمندی زنان بر خویشتنِ خویش است؛ نه بر مردان.🧚🏻‍♀️ #خانه #خانهداری #چيدمان_لوكس #دكوراسيون_داخلي #منزل #چيدانه #ايكيا #بندرعباس #هرمزگان

برو به منبع اصلی