****** عشق یعنی امید، یعنی طراوت باران، یعنی سفیدی برف، یعنی

****** عشق یعنی امید، یعنی طراوت باران، یعنی سفیدی برف، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن ! #عشق #خونه #چیدمان_منزل #دکوراسیون #ایده_نو #منزل #چیدانه

برو به منبع اصلی