تحقیقات نشان می دهد بچه هایی که به دلیل باهوش بودن مورد ستایتحقیقات نشان می دهد بچه هایی که به دلیل باهوش بودن مورد ستایتحقیقات نشان می دهد بچه هایی که به دلیل باهوش بودن مورد ستایتحقیقات نشان می دهد بچه هایی که به دلیل باهوش بودن مورد ستای

تحقیقات نشان می دهد بچه هایی که به دلیل باهوش بودن مورد ستای

تحقیقات نشان می دهد بچه هایی که به دلیل باهوش بودن مورد ستایش قرار می گیرند ، تلاشی برای تغییر عملکرد خود انجام نمی‌دهند ، و از ریسک کردن و مواجه شدن با شکست احتمالی دوری میکنند. کودکانی که به خاطر تلاش هایشان مورد ستایش قرار می گیرند بیشتر تلاش می کنند و پشتکار بهتری در طولانی مدت دارند. بچه‌هایی که برای تلاششان تشویق می‌شوند، داری «ذهنیت در حال رشد» یا همان” growth mindset “ هستند که اشتباه کردن را بخشی از روند یادگیری می‌بینند و برای حل چالش‌ها و مسائل سخت‌تر تلاش بیشتری می‌کنند. کودکانی که به خاطر «باهوش بودن» تشویق می‌شوند، "ذهنیتی ثابت" یا همان “fixed mindset “ دارند و معتقدند هوش ذاتی است و قابل انعطاف نیست و از حل مسائل سخت و چالش‌برانگیز دوری می‌کنند. آنها از شکست خوردن واهمه دارند و از هر کاری که ممکن است باعث شود کم‌تر باهوش به نظر برسند، پرهیز می‌کنند. . #parenting #parentingtips #earlychildhoodeducation #languagedevelopment #bilingualkids #کودکان #آموزش_کودک #آموزشی #کودکان_زیر_شش_سال #کودکان_دوزبانه #مهدکودک #آموزش_خانواده #gandomakschool #gandomakchildren #gandomakfarsischool #farsischool #bilingualkids #bilingual #bilingualeducation #farsi #iranian #iraninankids #dcpersianschool #vapersianschool #gandomakeducation #gandomakonline #Farsidistancelearning #let’slearnFarsi #distancelearning #gandomakhanoom #gandomakchildren #gandomakschool #gandomakchildren #gandomakfarsischool #farsischool

برو به منبع اصلی