معرفی بازی درهم سرا در بازی رسان

‌ ‌ ‌ سلام✋‌ ‌ خدمت رسیدیم با یک درهم برهم؛ معرفی بازی ‌ بابا به تازگی به همراه ابراهیم خان باشی از فرنگ برگشته و با خودش یک دستگاه سینما توگراف سوغات آورده است . به میمنت این کار بزرگ همه ی درباریان را دعوت کرده تا تشریف بیاورند و شاهد این پدیدهی شگرف عصر جدید  باشند . اما سالن کوچک است و جای این همه مشتاق را ندارد . طبق معمول ها به جان هم می افتند و هر کس می کوشد به هر کلکی شده جایی برای خودش دست و پا کند . برای همین میرزا ابراهیم خان عکاس باشی دم در سالن می ایستد و هر بار صف پنج نفر می شود ، دو نفر اول را به سالن راه می دهد و آخرین نفر رابه درب هدایت می کند . بازیکنی که بیشترین تعداد افراد را وارد سالن کند ، برنده است . ‌ . ‌‌ برای نحوه و شیوه بازی شما را با امیر آقای اصفهانی تنها میزاریم برای سفارش روی منبع اصلی کلیک کنید

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : بازی و سرگرمی