انوش معظمی متولد بروجرد و بزرگ شده تهران بازیگر اهل ایران است

💤انوش معظمی متولد بروجرد و بزرگ شده تهران بازیگر اهل ایران است.✋

او بیشتر با نقش حرمله در مختارنامه شناخته می شود.معظمی با ایفای دو نقش به شدت منفور برای ایرانیان(حرمله و شمر) وارد چالش بزرگی در کارنامه کاریش شده است.این بازیگر در اغلب کارهای داود میرباقری از قبیل (دندون طلا) و (مسافر ری ) و (مختار) بازی داشته است. ‌

💥تست گریم کاراکتر ریش قرمز در فیلم سینمائی به وقت شام که در نهایت تصمیم به استفاده از بازیگر خارجی گرفته شد.

@voriyerd

#voriyerd

#borujerd

#بروجرد

#حرمله

#به_وقت_شام

#مختار

#اربعین

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک