مجموعه داستان كوتاه ؛ با موضوعى تكرارى ، شخصيت پردازى داستا

. مجموعه داستان كوتاه ؛ با موضوعى تكرارى ، شخصيت پردازى داستان ها قدرى شبيه به همه ؛ تا حدى جالب بود و يكى از خوبترين اثار جناب مستور كه خوندم ؛ بود، #كتابخانه #كتاب #كتابخوانى #روزى_يك_صفحه_كتاب #كتابدوستان #كتابات #كتاب_خوب_بخوانيم #كتاب_خوب #كتابخوانى_باهم #كتاب_دوست #من_داناى_كل_هستم #مصطفى_مستور #انتشارات_ققنوس

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :